Pereskia sp. Cap Ferrat Uhlig115170
名前
学名
和名
Pereskia sp. Cap Ferrat Uhlig Kakteen 115170
 -
Synonyms
Synonyms の和名
 -
 -

不明
栽培
Uhlig Kakteenより輸入した詳細不明種です。
さくさんはPereskia weberianaPereskia diaz-romeroanaの交配種とみているようです。

BACK